ZAKONSKI OBVEZNI NATPISI NA VOZILIMA

Zakonski obvezni natpisi na vozilima

ZAKONSKI OBVEZNI NATPISI NA VOZILIMA

“Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe” iz 2018. godine  zamijenio je pravilnik koji je bio na snazi od 2005.

U ovom se članku dotičemo jednog od najčešćih pitanja – obaveznih natpisa na vozilima, a vezano uz to, novi je Pravilnik donio jednu bitnu razliku, koja je ubrzo ukinuta izmjenama i dopunama Pravilnika (nakon svega godinu dana): OIB prijevoznika istaknut na vozilu.

Dakle, trenutno, prema izmjenama i dopunama Pravilnika (iz 2019.) – OIB istaknut na vozilu NIJE OBVEZAN.

Vezano za obvezne natpise, teretno vozilo kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta mora ispunjavati sljedeće:

  • imati ime i prezime te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama kabine teretnog vozila. Podaci navedeni na bočnim stranama teretnog vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, a visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm

dok natpis na vozilu namijenjenom prijevozu za vlastite potrebe mora sadržavati sljedeće:

  • istaknut vidljivi napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vratima vozila
  • oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe, a visina slova ne smije biti manja od 30 mm

U navedenom pravilniku također možete pronaći i posebne uvjete koji se odnose na druga vozila kojima se obavlja bilo koja djelatnost prijevoza (autobusi, taksi služba…).

 

Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (2018):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_50_998.html

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (2019, uklanjanje OIB-a):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_56_1067.html

Ostale dopune Pravilnika, do današnjeg dana (23.02.2022):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_147_2552.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_107_2017.html