Temeljne odredbe

Internetski oglasnik HR-kamioni.com u vlasništvu je obrta “T-mark” Vinkovci, dalje u tekstu HR-kamioni.com.
Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog oglasnika HR-kamioni.com, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama internetskog oglasnika HR-kamioni.com.

Opće odredbe

Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog oglasnika HR-kamioni.com. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama internetskog oglasnika HR-kamioni.com upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
U svrhu korištenja usluga internetskog oglasnika HR-kamioni.com, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na internetskom oglasniku HR-kamioni.com putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na internetskom oglasniku HR-kamioni.com te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti.

Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na internetskom oglasniku HR-kamioni.com dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Internetski oglasnik HR-kamioni.com se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. HR-kamioni.com će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog oglasnika HR-kamioni.com.

HR-kamioni.com može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a HR-kamioni.com ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.

HR-kamioni.com vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Poslovni subjekti koji su korisnici HR-kamioni.com usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose , te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste HR-kamioni.com usluge sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. HR-kamioni.com ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.

HR-kamioni.com je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog oglasnika HR-kamioni.com. Ako korisnički račun nije bio aktivan tri godine, HR-kamioni.com će kontaktirati korisnika na neki od korisničkih podataka koje je korisnik ostavio prilikom registracije, a kako bi potvrdio želi li račun i dalje koristiti. Ukoliko korisnik to ne potvrdi ili ne odgovori odnosno ako korisnika nije moguće kontaktirati na neki od podataka koje je isti ostavio, a sve u roku koji će odrediti HR-kamioni.com, HR-kamioni.com je ovlašten bez odgode zatvoriti račun i pokrenuti brisanje podataka.
HR-kamioni.com je ovlašten u svakom trenutku ukloniti profilne fotografije korisnika, i to bez prethodne najave, ako profilna fotografija sadrži ilustracije govora mržnje ili psovke, pornografski sadržaj, logotip čija autorska prava korisnik ne posjeduje, fotografiju druge osobe, fotografiju s tuđeg korisničkog profila, fotografiju koja je zaštićena autorskim pravima ili drugi sadržaj koji se smatra neprimjerenim.
HR-kamioni.com zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva HR-kamioni.com podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Vukovaru.

Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. HR-kamioni.com ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio HR-kamioni.com od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi internetskom oglasniku HR-kamioni.com svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika..
Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika internetskog oglasnika HR-kamioni.com i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. HR-kamioni.com nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa

Kako bi unaprijedio svoju uslugu HR-kamioni.com upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge internetskog oglasnika HR-kamioni.com.
HR-kamioni.com kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama internetskog oglasnika HR-kamioni.com. HR-kamioni.com ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice internetskog oglasnika HR-kamioni.com, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja internetskog oglasnika HR-kamioni.com.
HR-kamioni.com ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

HR-kamioni.com ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog oglasnika HR-kamioni.com i aplikacija HR-kamioni.com za mobilne telefone.
Internetski oglasnik HR-kamioni.com sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. HR-kamioni.com ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. HR-kamioni.com će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.