Prijedlog Euro 6 norme

Europsko vijeće donijelo je prijedlog regulative za uvođenje Euro 6 norme za teška cestovna vozila. U prijedlogu se traži smanjenje emisije dušičnog oksida (NOx) za 80 % i smanjenje emisije čestica (PM) za 66%. Prema prijedlogu Euro 6 norma trebala bi stupiti na snagu 01.04. 2013. godine za novokonstruirane modele (novi modeli koji izlaze na […]

Nastavi čitati