Stranica hr-kamioni.com stranica je namijenjena je oglašavanju prodaje vozila i rezervnih dijelova u sektoru komercijalnog prijevoza robe i putnika, te oglašavanju usluga namijenjenih tom sektoru (sve navedeno odnosi se na područje Republike Hrvatske). Korisnik usluga stranice hr-kamioni.com može biti poduzeće ili obrtnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, s registriranom djelatnošću cestovnog prijevoza robe ili putnika, te poduzeća ili obrtnici s djelatnošću pružanja tehničkih i intelektualnih usluga prema sektoru prijevoza robe i putnika (servisi, trgovine rezervnih dijelova, autoškole, učilišta i sl.), također sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Registracija (novi korisnici)

Korisnička imena ne mogu biti naknadno izmijenjena

Podrška: podrska@hr-kamioni.com

Na vaše upite odgovorit ćemo u roku 24 h.