Kvalifikacijska kartica vozača

Kvalifikacijske kartice vozača

Kvalifikacijska kartica vozača

AKD d.o.o. (Agencija za komercijalnu djelatnost) je od 2009. godine ovlašteni izdavatelj memorijskih kartica tahografa za Republiku Hrvatsku, a ove je godine postala i ovlašteni izdavatelj kvalifikacijskih kartica vozača.

Prema novom zakonu, tj. izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kvalifikacijska kartica se izdaje vozaču zaposlenom u pravnoj osobi i/ili obrtu sa sjedištem u državi članici EU ili vozaču koji za njih radi i obavlja cestovni prijevoz javnim cestama u RH, a koji je početnu kvalifikaciju ili periodičnu izobrazbu za vozača stekao u RH, te nema važeću hrvatsku vozačku dozvolu.

Zahtjev za izdavanje kvalifikacijske kartice može se predati osobno u uredu AKD ili putem pošte. U slučaju podnošenja zahtheva putem pošte podnositelj je dužan priložiti preslike svih traženih dokumenata, a potpis vozača na zahtjevu mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika.

Podnošenje zahtjeva na bilo koji drugi način (elektroničkom poštom ili slično) trenutno nije moguće.

Više o kvalifikacijskim karticama vozača pročitajte ovdje:  https://pametni-tahograf.hr/hr/kvalifikacijske-kartice.