Eurovinjete usvojene

Vijesti - svijet

Teški kamioni na autocesti

Europsko vijeće je 12. rujna usvojilo odluku o uvođenju eurovinjeta za teška teretna vozila.

Države članice EU imaju na raspolaganju dvije godine da eurovinjetu uvedu u svoje propise. Osim toga, svaka država-članica odlučuje za sebe da li će uvesti i dodatne naknade za npr. zagađenje okoliša i povećanu buku.

Opširnije:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/124568.pdf

(na engleskom jeziku)Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *