EGR sustav

EGR sustav

Tragom vijesti da je Scania proizvela motor koji Euro5 normu dostiže isključivo primjenom EGR sustava, a bez dodatnih manipulacija ispušnim plinovima, donosimo ovdje nekoliko redaka o EGR sustavu.

EGR  sustav (Exhaust Gas Recirculation – Recirkulacija ispušnih plinova) je poprilično jednostavan sustav upravljan podtlakom. EGR je projektiran s ciljem da smanji emisiju štetnog dušičnog oksida prouzročenu visokim temperaturama izgaranja pogonske smjese.

EGR sustav djeluje na način da plasira manje količine ispušnih plinova natrag u motor, tj. direktno u usis gorive smjese što rezultira njenim razrjeđenjem te na taj način i smanjenom temperaturom izgaranja.

Upravljačka elektronika motora nadzire aktivnost sustava EGR u odnosu na radni režim motora, pa stoga možemo razlikovati tri stupnja aktivnosti EGR sustava:

Visoki EGR protok dozvoljava se kad je motor u srednjem režimu rada i srednjem ubrzanju, kada se zapravo i ostvaruju najviše tempreature

Niski EGR protok aktivira se pri niskom broju okretaja te kada je vozilo rasterećeno (prazno)

Zaustavljen EGR protok rabi se u situacijama kada bi EGR protok bitno ugrozio željene efekte motora (pri zagrijavanju hladnog motora, te pri višim okretajima)

EGR sustav

 

Rad EGR sustava regulira se uz pomoć svega tri osnovna dijela:

  • Vakumom pokretan kontrolni ventil za regulaciju količine protoka vraćenih ispušnih plinova
  • Vakum modulator koji služi za ravnomjerniju raspodjelu podtlaka jer je poznato da podtlak mijenja svoju vrijednost u odnosu na opterećenje motora
  • Elektronički kontrolirani ventil za preusmjerenje plinova, koristi se za isključenje/uključenje sustava (preusmjerava vraćene ispušne plinove natrag u cijev ispuha umjesto u usis motora kada je potrebno isključenje EGR sustava)