Ana

Ana i 410 KS

Danas se vaš urednik našao pred ozbiljnom dvojbom: da li sljedeći članak ubaciti pod “Riječ struke”, ili zbog njega otvoriti novu kategoriju, npr. “Uz kavicu” ili slično… Budući da se drugi interview vjerojatno neće još dugo pojaviti a ne znam…

Pročitaj više