bolji radni uvjeti za vozače kamiona diljem eu

Bolji radni uvjeti za vozače kamiona diljem EU

Video: Ažuriranje pravila o cestovnom prijevozu

Cilj je novih pravila o cestovnom prometu okončati narušavanje tržišnog natjecanja uz istodobno osiguravanje boljih radnih uvjeta za vozače. Saznajte više.

Zastupnici su 8. srpnja na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta odobrili paket mjera u cestovnom prometu nakon što ga je Odbor za promet usvojio u lipnju. O novim pravilima postignut je privremeni dogovor s ministrima EU-a, a Vijeće ih je usvojilo 7. travnja.

Paket se sastoji od tri ključna elementa: bolje provedba pravila o kabotaži, upućivanju vozača i vremenu odmora.

Iako EU već regulira sva ta područja, postoje rupe u zakonu i poteškoće u provedbi koje su dovele su neujednačenosti među državama članicama. Novim će se pravilima osigurati jasan i zajednički okvir za sektor cestovnog prometa.

Slijedi pregled svih elemenata paketa.

Više odmora i vremena kod kuće

Prema novim pravilima vozači će imati bolje uvjete za odmor i više vremena kod kuće. Na primjer, tjedni odmor dulji od 45 sati ne može se provoditi u vozilu, već u prikladnom smještaju s odgovarajućim sadržajima, koji plaća poslodavac, a rad treba organizirati tako da se vozačima omogući provođenje više vremena kod kuće.
Kako bi se lakše otkrila kršenja pravila, pametni tahografi koristit će se za bilježenje prelazaka granice i drugih aktivnosti.


Tahograf
 • Uređaj koji bilježi sve aktivnosti vozila, primjerice udaljenost, brzinu, vrijeme vožnje i razdoblja odmora vozača
 • Ugradnja digitalnog tahografa već je obvezna u nova teretna vozila iznad 3,5 tona

Jasna pravila o upućivanju vozača

S obzirom na prirodu posla potrebna je bolja provedba pravila kako bi se uspostavila ravnoteža između slobode pružanja prekograničnih usluga za prijevoznike i odgovarajućih radnih uvjeta te socijalne zaštite za vozače.

Vozači se obično ne upućuju u drugu državu članicu na temelju ugovora o pružanju usluga na dulje razdoblje, kao što je ponekad slučaj u drugim sektorima, a različite države članice na nekoordiniran način primjenjuju postojeća pravila.


Upućeni radnici
 • Zaposlenici koje je poslodavac radi pružanja usluge poslao u drugu državu članicu na privremenoj osnovi, u okviru ugovora o pružanju usluga, upućivanja unutar grupe ili zapošljavanja preko agencije za privremeno zapošljavanje
 • Razlikuju se od mobilnih radnika: privremeno ostaju u državi i ne integriraju se na njezino tržište rada
 • Sektor cestovnog prometa obilježava izrazito mobilna radna snaga

Cilj je revidiranih pravila spriječiti različite nacionalne pristupe i vozačima osigurati pravednu naknadu.

Nova pravila primjenjuju se na kabotažu, međunarodni prijevoz (osim tranzita) i bilateralni prijevoz (prijevoz iz države članice u kojoj vozač ima sjedište u drugu zemlju i obratno).

©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin
©AdobeStock_Dmitry Vereshchagin

Pravedan i konkurentan sektor

Ažuriranim pravilima o kabotaži uvode se usklađene provjere dvaju ili više nacionalnih provedbenih tijela te se olakšava suradnja i razmjena informacija među državama članicama.


Kabotaža
 • Kabotaža je kada strani kamion obavlja nacionalnu dostavu na području druge države članice EU-a odmah nakon međunarodne dostave iz druge zemlje
 • Kamionima pomaže u smanjenju vožnje praznih vozila i uštedi goriva
 • Prvi put uvedena 1990. kroz kvote
 • Pravila EU-a koja dopuštaju tri kabotaže u roku od sedam dana od međunarodne dostave ostaju nepromijenjena
 • Kako bi se izbjegla „sustavna kabotaža”, novim se pravilima uvodi razdoblje mirovanja od četiri dana prije kabotaže u istoj zemlji s istim vozilom
 • Gotovo polovina kabotaža u EU-u u 2017. provedena je u Njemačkoj, a gotovo 40 posto kabotaža obavljali su poljski prijevoznici

Kako bi prijevoznici prestali koristiti fiktivna poduzeća koja narušavaju tržišno natjecanje i kako bi se poboljšali radni uvjeti vozačima, revidiranim pravilima poduzeća za cestovni prijevoz tereta morat će obavljati znatan dio djelatnosti u državi u kojoj su registrirana.

Također će se za vozače uvesti obveza vraćanja u operativni centar poduzeća svakih osam tjedana.

Pravila će se proširiti na prijevoznike koji upotrebljavaju laka gospodarska vozila iznad 2,5 tona, uključujući obvezu opremanje kombija tahografom.

Sljedeći koraci

Nova pravila stupaju na snagu nakon objave u Službenom listu, što će se dogoditi u narednim tjednima. Pravila o vremenu odmora primjenjuju se 20 dana, a pravila o upućivanju radnika i pristupu tržištu 18 mjeseci nakon objave.

Članak u potpunosti prenesen sa stranica Europskog parlamenta – www.europarl.europa.eu